Porada prawna

Ceny porad wahają się w przedziale od 60 zł - 100 zł. W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną.

Pisma sądowe i pisma przedprocesowe

Opłata uzależniona jest od stopnia skomplikowania zagadnienia i wynosi już od 150 zł.